ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece

Κοζάνη

ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ

ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη

Πρόκειται για το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως Μονή Ιλαρίωνα.
Η ίδρυση της μονής έγινε στα τέλη του 11ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες