ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά

Βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Κυριακής. Το καλοκαίρι του 2003 άρχισε η ανέγερση της μονής σε σημείο που λέγετε ότι πριν μερικές δεκαετίες εμφανίστηκε η Παναγία σε τρία κοριτσάκια, και σήμερα λειτουργεί ως γυναικεία κοινοβιακή.
Στο μοναστήρι φυλάσσεται ως πολύτιμο κειμήλιο και φυλακτό ένα μικρό τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και τεμάχια ιερών λειψάνων πολλών αγίων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες