ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά

Σύμφωνα με την παράδοση οι χώροι της μονής ήταν μέχρι την απελευθέρωση της Μακεδονίας (1912-1913), τσιφλίκι Τούρκου μπέη ο οποίος είχε πολλούς χριστιανούς υπηκόους, που είχαν δημιουργήσει δικό τους οικισμό. Αυτός ήταν και ο λόγος που έχτισε έναν μικρό ναό, τον αρχικό της μονής, ο οποίος και καταστράφηκε.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες