ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σύρος

ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ

Το μοναστήρι των Καπουτσίνων (1633) με την ιστορική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (1635), βρίσκεται στην άνω Σύρο. αν και πλέον μένει εκεί μόνο ο ηγούμενος και μπορεί να το βρείτε κλειστό. Στην αυλή της μονής συνεδρίαζαν οι δημογέροντες του νησιού και στα υπόγεια του Αγίου Ιωάννη υπάρχουν κρύπτες που αρχικά χρησίμευαν από τις πειρατικές επιδρομές, ενώ από το 1896 και μετά φιλοξενούν οστά και επιτύμβιες πλάκες παλαιών απανωσυριανών οικογενειών.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου