ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Πάρος

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος

Νοτιοανατολικά του οικισμού Μαράθι, 6 χλμ. από την Παροικιά, εντοπίζεται σε ύψωμα η Μονή των Αγίων Μηνά, Βίκτωρα και Βικεντίου. Κτήτορας της Μονής, που κατασκευάσθηκε το 1594, θεωρείται ο κρητικός Αντώνιος Νταμίας. Ο γιός του Ησαΐας Νταμίας υπήρξε ο πρώτος ηγούμενος του μοναστηριού μέχρι το 1639. Η σταυροπηγιακή Μονή αναφέρεται σε σιγγίλιο του 1797 και μέχρι σήμερα ανήκει στην οικογένεια Δαμία. Ο Κων/νος Δαμίας (Αγάς), ιδιοκτήτης της Μονής και της περιουσίας της, υπήρξε αγωνιστής του 1821. Το μοναστηριακό, εγκαταλειμμένο σήμερα, συγκρότημα είναι φρουριακού τύπου με υψηλή περιτείχιση λευκού χρώματος. Διακρίνονται ο ναός καθώς και κάποια διώροφα αψιδωτά κτίρια με σκάλες και αυλές. Ο ναός, εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο, φέρει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο με σημαντικές δεσποτικές εικόνες και βημόθυρο. Η Μονή των Αγίων Μηνά, Βίκτωρα του Μεγαλομάρτυρα και Βικεντίου του Διακόνου Ιερομάρτυρα εορτάζει στις 11 Νοεμβρίου.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - Πάρος - Φωτογραφίες