ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος

Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα. Η ακμή τις ήταν στις αρχές του 18ου αιώνα, όταν δραστήριοι ηγούμενοι και μοναχοί συνέτειναν στην αύξηση του πλούτου της. Έχει αξιόλογης τέχνης εικόνες, έργα του ζωγράφου Μανουήλ Φαλαιούλου. Στα τέλη του 18ου αιώνα ήγειρε αξιώσεις πάνω στη Μονή του Αγίου Ελευθερίου, σύμφωνα με το πατριαρχικό σιγίλλιον του Απριλίου του 1801.
Η παρέμβαση όμως του Πατριαρχείου και του δραγουμάνου του Στόλου Καλλιμάχη εματαίωσαν τις επεκτατικές βλέψεις του ηγούμενου της Μονής Τιμίου Σταυρού, οσιότατου Μηνά. Δίπλα στη Μονή υπάρχει μικρή βυζαντινή εκκλησία με βυζαντινές αγιογραφίες ο Άγιος Νικήτας ή κατ' άλλη άποψη ο Αφέντης του Κόσμου. Πάντως σε κάθε περίπτωση γεγονός είναι ότι η κυριότερη τοιχογραφία της είναι «ο Αφέντης του Κόσμου».
ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΑΖΑΙΟΥ
Από το 2000 αναστηλώθηκε με ιδιωτική προτοβουλία με την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Θεμιστοκλή Μπιλή και της Μαρίας Μαγνήσαλη. Η λειτουργία του από τότε στεγάζει πολιτιστικές και πολιτισμικές δραστηριότητες, φιλοξενώντας υπο την επωνυμία Πύργος Μπαζαίου, εκθέσεις και φεστιβάλ με επίκεντρο την νήσο Νάξο.
Περισσότερα... τηλ: 6937 167.129 πληροφορίες

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες