ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος

Ενα από τα παλαιότερα μοναστήρια και από τα αξιολογότερα θρησκευτικά και πνευματικά κέντρα του νησιού κατά τους δύο τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας.
Στην επιγραφή του υπέρθυρου του καθολικού της Μονής αναφέρεται η χρονολογία 1636, όμως η ίδρυση της Μονής φαίνεται να είναι ακόμη αρχαιότερη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Νάξος - Φωτογραφίες