ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος

Είναι το μοναστήρι - φρούριο, που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της κοιλάδας των Εγκαρών, κοντά στο χωριό Γαλήνη. Ιδρύθηκε το 1600 και αποτελούσε ορμητήριο και καταφύγιο των κατοίκων της περιοχής κατά των Φράγκων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες