ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ

ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος

Η Μονή του Φωτοδότη στο Δανακό είναι το αρχαιότερο μοναστήρι του νησιού Ιδρύθηκε στα χρόνια του Βυζαντίου. Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του (μοιάζει σαν πύργος παραμυθιού) και την οχύρωσή του. Οι τοπικοί θρύλοι λένε ότι το έκτισε μια βασιλοπούλα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΔΟΤΗ - Νάξος - Φωτογραφίες