ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece

Λασίθι

ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι

Ήταν το μεγαλύτερο από τα πολλά μοναστήρια που άκμασαν στο Πάνω Μεραμπέλλο. Πρόσφατα άρχισε η ανακαίνιση και επαναλειτουργία του. Είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ιδρύθηκε το 1600 από το Μάρκο Παπαδόπουλο, που δώρισε στη μονή μεγάλες εκτάσεις. Εδώ, λειτούργησε σχολή αγιογραφίας στα μέσα του 17ου αι. Πυρπολήθηκε από τους Τούρκους της Σπιναλόγκας στον Αγώνα του 1821.

Η Μονή είναι περιτειχισμένη και έχει δύο κεντρικές εισόδους. Στον πρώτο περίβολο ήταν οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και οι σταύλοι, και στον εσωτερικό, το Καθολικό και τα κελιά των μοναχών. Γύρω από το Καθολικό υπάρχουν πολλά κυπαρίσσια. Σημαντικά έγγραφα για την ιστορία της Μονής Αρετίου και των άλλων μονών του Πάνω Μεραμπέλλου, έχουν σωθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ - Λασίθι - Φωτογραφίες