ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece

Ιωάννινα

ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ

ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ - Ιωάννινα

 Η Μονή Σωσίνου βρίσκεται πάνω σε κατάφυτο λόφο μεταξύ των χωριών Άνω και Κάτω Παρακάλαμος και είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η μονή προσεγγίζεται μέσω χωματόδρομου κακής βατότητας. Πολύ πιθανόν η μονή να ιδρύθηκε κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους (πριν το 1430). Στη σημερινή της μορφή ανακαινίσθηκε εκ βάθρων το 1598 από τον Ιωάννη Σιμωτά. Συνκτήτορες (ή ίσως συνέβαλαν μόνο στην τοιχογράφηση) ήταν οι Ιωάννης και Εμμανουήλ, οι Κονδαράτοι.

Το καθολικό της Μονής υψώνεται στη μέση του συγκροτήματος, το οποίο έχει έντονο φρουριακό χαρακτήρα. Πρόκειται για ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο αγορείτικου αρχιτεκτονικού τύπου, με πολυγωνικό τρούλο ο οποίος στηρίζεται εσωτερικά σε τέσσερις κίονες. Τα γωνιακά διαμερίσματα καλύπτονται με φουρνικά. Η τοιχοδομία του ναού είναι λιθοδομή σε οριζόντιες στρώσεις. Ο ναός κτίσθηκε το 1598 και αμέσως μετά κτίστηκε ο νάρθηκας (μεταξύ 1598 και 1601/2), ενώ ο εξωνάρθηκας κτίσθηκε πιθανότατα το 1747.

Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες. Η πρώτη φάση της τοιχογράφησης της εκκλησίας χρονολογείται το 1601/2, και έγινε μάλλον από Χιοναδίτες ζωγράφους. Η δεύτερη τοιχογράφηση είναι του 1838, έργο των ζωγράφων Δημητρίου και Χριστοδούλου από τα Δολιανά. Το εικονογραφικό πρόγραμμα και των δύο φάσεων είναι το τυπικό. Στο Ιερό και το νάρθηκα σώζονται παραστάσεις των τριών κτητόρων. Ο ναός κοσμείται επίσης με ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Στην βόρεια και την νότια πλευρά του μοναστηριού υπήρχαν διώροφα κελιά, ενώ στην ανατολική και τη δυτική τριώροφα. Ελάχιστα από αυτά σώζονται σήμερα, στην νοτιοανατολική πλευρά, τα οποία έχουν επισκευαστεί. Επίσης σώζεται ο εξωτερικός και ιδιαίτερα επιβλητικός τοίχος της ανατολικής πλευράς. Στο μοναστήρι υπάρχει πηγάδι/στέρνα, όπου συλλέγονται τα νερά από τη στέγη του καθολικού.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες