ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Σάμος

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος

Η Μονή Τιμίου Σταυρού βρίσκεται 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Μαυρατζαίων, σε υψόμετρο 200 μέτρων. Διαθέτει ξυλόγλυπτο τέμπλο, σπουδαίες τοιχογραφίες αλλά και πολλά ιερά σκεύη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Σάμος - Φωτογραφίες