ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος

Η Μονή του Αγίου Φιλήμονα βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νησιού, κοντά στο χωριό Αρνίθα. Στη θέση αυτή βρισκόταν ο ναός του θεού Απόλλωνα και στη συνέχεια βυζαντινό μοναστήρι (που καταστράφηκε από σεισμό) από το οποίο διασώζονται διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη (μαρμάρινα κιονόκρανα, βωμοί). Το σημερινό μοναστήρι είναι μεταβυζαντινό με κυρίως ναό, διώροφο καμπαναριό με βάση, κελιά και ξενώνες. Ο ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Φιλήμονα, είναι δωδεκανησιακού τύπου με σταυροθόλια, κοίλα κεραμίδια και πρόπυλο. Ο Άγιος Φιλήμων (1ος μ.χ. αι.) υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου που μαρτύρησε επί της βασιλείας του Νέρωνα, το 65 μ.χ. Η μνήμη του τιμάται στις 22 Νοεμβρίου. Από τα ιερά κειμήλια της Μονής διασώζονται μέχρι σήμερα : το τέμπλο της παλαιάς Μονής, το ξίφος του Αγίου, το ιερό οστούν (τμήμα της ωμοπλάτης), χειρόγραφο Ευαγγέλιο του 1619 και η θαυματουργή εικόνα του Αγίου που τον εικονίζει νεαρό, με στολή και ευαγγέλιο στο χέρι. Η Μονή σήμερα είναι διαλυμένη, εορτάζει όμως ετησίως στις 21 Ιουλίου.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες