ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Νίσυρος

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος

Το Μοναστήρι της Παναγίας της Κυράς βρίσκεται σε περιοχή εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας. Από το μοναστήρι έχετε πανοραμική θέα όλου του νησιού. Γιορτάζει στις 23 Αυγούστου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες