Στοιχεία
Πληθυσμός
30 (2011)
Έκταση
14,25 τ.χλμ
Πηγή: el.wikipedia.org
Καιρός
Περιστέρα
Πρόγνωση για:

Θερμοκρασία:
Υγρασία:
Άνεμοι:
Πηγή: k24.net