ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ

To χωριό Βελιγοστή (ή Σαμαράς), η αρχαία Μεγαλόπολη, αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Φαλαισίας. Στη περιοχή διακρίνονται ερείπια ενός βυζαντινού οικισμού και ενός υδραγωγείου καθώς και λείψανα από το ομώνυμο κάστρο, το οποίο τοποθετείται στο σημερινό νεκροταφείο της Βελιγοστής. Από το 1204, οι Φράγκοι κατακτούν τον Μοριά, τον διαιρούν σε 12 βαρωνίες (που λειτουργούν με φεουδαρχική νομοθεσία) και χτίζουν μια σειρά από φράγκικα κάστρα. Σύμφωνα με το Χρονικό του Μορέως, υπό την ηγεσία του Γοδεφρείδου Α΄Βιλλαρδουίνου το 1210-1212, μετά από ασθενή αντίσταση, υποκύπτουν τα κάστρα της Βελιγοστής, του Νικλίου και της Λακεδαιμονίας. Ο Γοδεφρείδος, μετά την κατάκτηση των κάστρων, ιδρύει την βαρωνία της Βελιγοστής (όπου υπήρχε και λατινική Επισκοπή) διαιρεμένη σε 4 φέουδα. Η Βελιγοστή περιήλθε στον βαρώνο Ματθαίο de Walincourt (ή de Mons) από την πόλη Μόνς του Βελγίου. Το 1320, η βαρωνία της Βελιγοστής συνεχίζει να υφίσταται μαζί με αυτές της Πάτρας, της Βοστίτσας και της Χαλανδρίτσας. Κατά την Τουρκοκρατία όμως χάνει τη στρατηγική της θέση καθώς και τη σημασία της σαν κάστρο και περιέρχεται στην αφάνεια.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη