ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Στην κορυφή του υψώματος Μύτηκας κοντά στο χωριό Παλαιόπυργος Λεβιδίου, που δεσπόζει απέναντι από το λόφο του αρχαίου Ορχομενού, βρίσκονται λείψανα μεσαιωνικού κάστρου, που σήμερα οι ντόπιοι του δίνουν την ονομασία Παλαιόπυργος.
Σώζεται ο πύργος του κάστρου και μέρος του οχυρωματικού περιβόλου. Στην τοποθεσία οδηγεί μονοπάτι από το χωριό Παλαιόπυργος.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr