ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΛΠΑΚΙ)

Στη θέση Καλπάκι, κοντά στον αρχαίο Ορχομενό, και πάνω σε χαμηλό ύψωμα, διατηρούνται λείψανα μεσαιωνικής οχύρωσης σε ερειπιώδη κατάσταση.
Είναι το τελευταίο μεσαιωνικό οχυρό που συναντάμε ανατολικά στην περιοχή του Μαινάλου το οποίο απετέλεσε το διάδοχο της ακρόπολης και του οχυρώματος του αρχαίου Ορχομενού κι αυτό είναι πολύ φυσικό λόγω της στρατηγικής θέσης που κατέχει.
Σήμερα, ξεχωρίζει μικρός πύργος διαστάσεων 7x10 μ. και ύψους 2-4 μ. στην κορυφή του λόφου, χτισμένος πάνω σε βράχο. Στην κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί δομικά υλικά από τις αρχαϊκές οχυρώσεις. Κατά μήκος όλης της βάσης του πύργου εκτείνεται υπόγεια δεξαμενή. Πιθανή είναι η χρήση του από τους Βυζαντινούς και από τους Φράγκους για αμυντικούς σκοπούς. Δίπλα στον πύργο προς τα ανατολικά υπάρχουν ερείπια και άλλου μικρότερου κτίσματος που είναι σκεπασμένο με πουρνάρια. Στην ανατολική και βόρεια πλευρά του πύργου υπάρχουν ίχνη θεμελίων τείχους τα οποία φαίνεται να προστάτευαν τον πύργο. Αν και ο πύργος δεν έχει οπτική επαφή με κανένα από τα υπόλοιπα κάστρα της περιοχής, φαίνεται ότι η θέση του ήλεγχε τους δρόμους προς Κορινθία και Αργολίδα μέσω Κανδήλας και προς Αχαϊα.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr