ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΥΧΛΙ

Στη κορφή του μεγάλου βράχου που ορθώνεται πάνω από τη Βλαχέρνα υπήρχε μεσαιωνικό κάστρο, το κάστρο του Μπεζενίκου.
Aπό το κάστρο αυτό οι Έλληνες προέβαλαν το 1458 ηρωϊκή αντίσταση κατά των στρατευμάτων του Μωάμεθ Β' του Πορθητή. Το ίδιο συνέβη και το 1826 κατά την επέλαση των ορδών του Ιμπραήμ, κατά την επανάσταση του 1821.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr