ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

Νότια της Μεγαλόπολης πάνω στο βράχο είναι χτισμένο το κάστρο του Λεονταρίου που σήμερα είναι ερειπωμένο.
Οι πολλές εκκλησίες που υπήρχαν παλιά στο εσωτερικό του κάστρου δε σώζονται πια. Το μεσαιωνικό κάστρο του Λεονταρίου γνώρισε μέρες δόξας το 14ο και 15ο αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου