ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κώς

ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ

ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς

Για το Κάστρο Πυλίου (ή Περιπάτου), από τις γραπτές πηγές δεν προκύπτει με σαφήνεια η τοποθεσία του ούτε έχουν εντοπισθεί ερείπια που να ταυτίζοννται με απόλυτη βεβαιότητα. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι πρέπει να βρισκόταν στον σημερινό οικισμό Πυλί της Κω και ταυτίζουν το Κάστρο του Περιπάτου με τα μεσαιωνικά ερείπια που βρίσκονται κοντά στην πηγή του χωριού Πυλί. Το κάστρο του 11ου αι. Δεσπόζει σε ύψωμα ενώ η θέα προς τις βόρειες ακτές της Κω, τα παράλια της Μικράς Ασίας, τα κοντινά νησιά της Δωδεκάνησου είναι εκπληκτική.

Στο Πυλί εκτός από το κάστρο θα δείτε και τον ερειπωμένο μεσαιωνικό οικισμό, που βρίσκεται στην κορυφή ενός υψώματος στο όρος Δίκαιον. Στον εγκαταλελειμένο οικισμό βρίσκεται και ο ναός της Παναγίας των Καστριανών(14ος αι.) με εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες, ξυλόγλυπτο τέμπλο ενώ εμφανής είναι η χρήση δομικού υλικού από αρχαίο ναό.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες