ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece

Χαλκιδική (Chalcidice)

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ

Στη θέση Ζέπκος ερείπια τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής με δύο νάρθηκες. Σώζονται μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Παλαιοχριστιανικοί τάφοι.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου