ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece

Χαλκιδική

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Στη θέση Ζέπκος ερείπια τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής με δύο νάρθηκες. Σώζονται μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Παλαιοχριστιανικοί τάφοι.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου