ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece

Χαλκιδική

ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Προϊστορικός οικισμός κοντά στην αρχαία Μηκυ-βέρνη, επίνειο της Ολύνθου με λείψανα κυρίως της πρώιμης και μέσης εποχής του Χαλκού (3 η χιλιετία - α' μισό 2 ης χιλιετίας π.Χ.). Τα ευρήματα εκτίθενται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου