ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece

Χαλκιδική

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

Τούμπα που κατοικήθηκε από το τέλος της νεολιθικής εποχής έως και την εποχή του Σιδήρου (3000 - 800 π.Χ.). Στα δυτικά της τούμπας οργανωμένο νεκροταφείο της πρώιμης εποχής του χαλκού (3 η χιλιετία π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου