ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σύρος

ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ

ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ - Σύρος

Στην Αληθινή (1 χλμ. Από την άνω Σύρο) και βορειότερα στο Πλατύ Βουνί (5 χλμ.) υπάρχουν τα σπήλαια όπου κατά την παράδοση έμεινε ο φιλόσοφος του 6ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ - Σύρος - Φωτογραφίες