ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σύρος

ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Σύρος

Στην Αληθινή (1 χλμ. Από την άνω Σύρο) και βορειότερα στο Πλατύ Βουνί (5 χλμ.) υπάρχουν τα σπήλαια όπου κατά την παράδοση έμεινε ο φιλόσοφος του 6ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Σύρος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΑ ΦΕΡΕΚΥΔΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Σύρος - Φωτογραφίες