ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέριφος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέριφος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέριφος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέριφος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέριφος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέριφος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέριφος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σέριφος

ΧΩΡΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος είναι η σημερινή πρωτεύουσα του νησιού, η Χώρα, που αποτελούσε ίσως και τη θέση της αρχαίας πόλης Σερίφου, με επίνειο το Λιβάδι. Ο οικισμός έχει οχυρωματική μορφή με αμυντικό χαρακτήρα, όπως φαίνεται από τα σωζόμενα τμήματα του μεσαιωνικού ενετικού Κάστρου, στο οποίο είναι εντοιχισμένο αρχαίο οικοδομικό υλικό.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου