ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΡΟΤΤΑΣ

Η Χώρα ήταν η πρωτεύουσα της Νάξου κατά τα προϊστορικά και τα ιστορικά χρόνια. Σημαντικά ίχνη της μυκηναϊκής και ιστορικής πόλης της Γρόττας, στα βόρεια της Χώρας, εκτίθενται σήμερα στο πλαίσιο του Επιτόπιου Αρχαιολογικού Μουσείου στην πλατεία Μητροπόλεως. Πρόκειται για το πρώτο αυτού του τύπου μουσείο στην Ελλάδα και λειτουργεί από το 1999. Ο επισκέπτης μπορεί μέσω κατανοητών οπτικών μέσων να περιηγηθεί στο χώρο και να επισκεφθεί τα αρχαία λείψανα στο σημείο όπου αυτά βρέθηκαν και πρωτοανασκάφηκαν. Τα σημαντικότερα κατάλοιπα περιλαμβάνουν τμήμα του μυκηναϊκού τείχους της Γρόττας και εργαστήριο κεραμικής της ίδιας περιόδου, καθώς και το χωμάτινο τύμβο της Γεωμετρικής περιόδου, που απέδιδε ηρωική λατρεία στις ταφές των προηγούμενων κατοίκων.
Το τμήμα της μυκηναϊκής πόλης που διατηρήθηκε στην πλατεία της Μητρόπολης δείχνει ότι η Νάξος ήταν ήδη κατά τον 13ο-11ο αιώνα ένα ανεπτυγμένο αστικό κέντρο. Τα λείψανα της επόμενης φάσης στο χώρο αυτό ανήκουν σε τύμβο, που σχηματίστηκε κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους και τεκμηριώνουν μια επίμονη ιστορική μνήμη των κατοίκων της περιοχής.
Στο τέλος της μυκηναϊκής εποχής το παράλιο μέρος της πόλης ερημώθηκε, γιατί δεν υπήρχε ασφάλεια από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι όμως έθαψαν στα ερείπια, που αισθάνονταν ως προγονική τους εστία, σημαντικούς νεκρούς τους και τους λάτρεψαν κατόπιν επί 1000 χρόνια (9ος π.Χ. - 1ος μ.Χ. αι.) στον ίδιο τόπο, ως ήρωες προγόνους δίπλα στην αγορά της κλασικής πόλης, που απλώθηκε ξανά στην παραλία. Κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους ιδιωτικές κατοικίες κάλυψαν ξανά τον πριν σεβάσμιο χώρο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου