ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΜΕΓΑΡΟ ΝΙΡΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Πρόκειται για μεγάλη έπαυλη της νεοανακτορικής εποχής με σαράντα δωμάτια και χαρακτηριστική μινωική αρχιτεκτονική. Το γεγονός ότι στο χώρο βρέθηκαν τέσσερις μπρούτζινοι πελέκεις που αποτελούσαν ιερά μινωικά σύμβολα οδήγησε τον ανασκαφέα Στ. Ξανθουδίδη στην άποψη ότι ο ιδιοκτήτης του μεγάρου ήταν Ηγεμών Αρχιερέας που διέθετε την εξουσία να παράγει και να παρέχει στους πιστούς αυτά τα ιερά σκεύη. Σε απόσταση περίπου 700 μ. από το μέγαρο Νίρου βρίσκεται ο μινωικός οικισμός και το λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων. Γύρω από το βραχώδες ακρωτήριο σώζονται λαξεύματα στους βράχους που είτε αποτελούσαν τεχνητό αγκυροβόλιο μικρών πλοίων είτε λατομείο.

Πηγή: CRETA AQUARIUM
www.cretaquarium.gr