ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

Γαλατάς

Ανασκάπτεται μινωικό ανάκτορο. Έχει αποκαλυφθεί μέρος από την είσοδο και την ορθογώνια κεντρική αυλή του, διαμερίσματα του ισογείου και αποθηκευτικοί χώροι. Σπαράγματα τοιχογραφιών της μεσομινωικής περιόδου (16 ος αι. π.Χ.).

Πηγή: Αρχαιολογικός Άτλας Αιγαίου - ΥΕΝ
media.yen.gr