ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece

Χανιά (Chania)

ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ

ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά

Στη θέση του σύγχρονου ομώνυμου οικισμού, ακρόπολη, δεξαμενές και υδραγωγείο. Ερείπια ναού 4ου - 3ου αι. π.Χ. κοντά στην εκκλησία των Ενενήντα εννέα Πατέρων στο πλάτωμα της κορυφής του λόφου. Στα ΒΑ., νεκροταφείο. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η πόλη είχε στη δικαιοδοσία της το ιερό της Δίκτυννας στον κολπίσκο Μένιες Ροδωπού, όπου λείψανα ναού, περιβαλλόμενου από στοές, και υπόγειων δεξαμενών. Οικοδομικές φάσεις παλαιοχριστιανικής περιόδου στο τείχος της ακρόπολης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ - Χανιά - Φωτογραφίες