ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece

Χανιά

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά

Τάφοι 6ου αι. π.Χ. και λιμάνι επιχωσμένο σήμερα, τείχος λιμανιού με πύργους 4ου αι. π.Χ., ναός, θρόνος λαξευμένος στο βράχο, μέσα στο αρχαίο νεκροταφείο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - Χανιά - Φωτογραφίες