ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece

Χανιά

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΑΔΕΝΑ Ή ΑΡΑΔΗΝ

Ερείπια αρχαϊκής εποχής στη θέση Πασσόπετρα. Τετράγωνο κτίριο, λεγόμενο «ο χορός των Ελλήνων». Αρχαίο νεκροταφείο.
Η βυζαντινή εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ καταλαμβάνει μέρος του μεσαίου κλίτους παλαιοχριστιανικής βασιλικής (6ος αι.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου