ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece

Χανιά (Chania)

ΑΡΑΔΕΝΑ / (Η)ΑΡΑΔΗΝ

Ερείπια αρχαϊκής εποχής στη θέση Πασσόπετρα. Τετράγωνο κτίριο, λεγόμενο «ο χορός των Ελλήνων». Αρχαίο νεκροταφείο.
Η βυζαντινή εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ καταλαμβάνει μέρος του μεσαίου κλίτους παλαιοχριστιανικής βασιλικής (6ος αι.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου