ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κέρκυρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κέρκυρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κέρκυρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κέρκυρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κέρκυρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κέρκυρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κέρκυρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Κέρκυρα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Τα νομίσματα της αρχαίας Κέρκυρας, απεικονίζουν την ιστορία της αλλά και τις εμπορικές σχέσεις που είχε αναπτύξει με άλλες περιοχές. Κατά το τέλος του 6ου αι. π. Χ. η Κέρκυρα αποκτώντας την ανεξαρτησία της από την Μητρόπολη - Κόρινθο, ίδρυσε δικό της νομισματοκοπείο και έκοψε δικά της νομίσματα, γεγονός που φανερώνει ότι τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκονταν στη μέγιστη οικονομική και εμπορική ακμή.
Τα πιο παλιά νομίσματα της Κέρκυρας εμφανίστηκαν σε έναν θησαυρό που βρέθηκε στον Τάραντα της Ιταλίας και σε έναν άλλο που βρέθηκε στο Assuyt της Αιγύπτου, αντανακλώντας τις ευρείες συναλλαγές του νησιού με τον ύστερο αρχαϊκό κόσμο της Μεσογείου. Πρώιμα κερκυραϊκά νομίσματα βρέθηκαν στην Κέρκυρα σε έναν θησαυρό που περιείχε 158 ασημένιους στατήρες και μια δραχμή που χρονολογούνται στις αρχές του 6ου αι. π. Χ. Ο τύπος των πρώιμων κερκυραϊκών νομισμάτων φέρει στην κυρία όψη μια αγελάδα που θηλάζει ένα μοσχάρι, αντιγράφοντας πιθανά τα ευβοϊκά νομίσματα, ως κατάλοιπο της πρώτης αποίκησης της πόλης από τους Ευβοείς. Στην οπίσθια όψη φέρουν ένα έγκοιλο φυτικό μοτίβο γνωστό ως 'κήποι του Αλκινόου'. Στις αρχές του 4ου αι. π. Χ. εμφανίστηκε ποικιλία νομισματικών τύπων και κατά το β' μισό του 4ου αι. π. Χ. η Κέρκυρα έκοψε ασημένια νομίσματα που απεικονίζουν τον κορινθιακό Πήγασο.
Πληθώρα κορινθιακών και κερκυραϊκών νομισμάτων του 4ου αι. π. Χ. εμπεριείχαν οι θησαυροί 510 και 506 ασημένιων νομισμάτων που πρόσφατα, το 1996 και το 1997 , αποκαλύφθηκαν αντίστοιχα στην περιοχή της Παλαιοπόλεως και στο Φιγαρέτο στο Κανόνι. Η κύρια όμως νομισματική παραγωγή ήταν η κοπή χάλκινων νομισμάτων κατά τον 3ο, 2ο και 1ο αι. π. Χ. Μετά το τέλος της ελληνιστικής περιόδου έως τον 3ο αι. μ.Χ., το νομισματοκοπείο της πόλης μεταφέρθηκε στην Κασσιώπη και από το 270 μ.Χ. κυκλοφόρησε ενιαίο σε τυπολογία και μετρολογία νόμισμα για όλη την ρωμαϊκή επικράτεια.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου