Ψαρά

Ψαρά

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
    ΨΑΡΑ Αρχαιολογικός Χώρος

    Ψαρά Στον κόλπο Αρχοντίκι, στη Δ. ακτή του νησιού ανασκάφηκε μυκηναϊκό νεκροταφείο κιβωτιόσχημων τάφων με σημαντικά ευρήματα (13ος αι. π.Χ.), σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου. Στα Ν. του σύγχρονου οικισμού Παλαιόκαστρο, πάνω σε ακρωτήριο, ήρθε στο φως σημαντικός οικισμός γεωμετρικών, »