ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ / ΑΡΑΦΗΝ

Ραφήνα / Αραφήν

Στη θέση Ασκηταριό οχυρωμένοι οικισμοί της πρώιμης εποχής του Χαλκού (3200 - 2000 π.Χ.). Στον οικισμό της Ραφήνας ανασκάφηκαν προϊστορικά ορθογώνια σπίτια με δίρριχτη στέγη και εγκαταστάσεις για την κατεργασία του χαλκού. Στην κοιλάδα του μικρού τοπικού χειμάρρου, περίπου 1 χλμ. από την παραλία, ανασκάφηκαν οικοδομήματα και λουτρό των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων (3 ος - 4 ος αι. μ.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου