ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Νέα Μάκρη

Οικισμός της μέσης νεολιθικής εποχής (5800 - 5300 π.Χ.), με ελλειψοειδείς πασσαλόπηκτες καλύβες με δίρριχτη στέγη, υπέργειες αποθήκες με λιθόστρωτο δάπεδο και κεντρικό λιθόστρωτο δρόμο. Από τον πρωτοελλαδικό οικισμό (3 η χιλιετία π.Χ.), που υπήρχε κοντά στην ακτή, μεγάλο μέρος έχει καταστραφεί.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου