ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ (ΒΡΑΝΑΣ)

ΘΕΣΗ ΒΡΑΝΑΣ - ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ

Σε απόσταση 150 περίπου μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Μουσείου Μαραθώνος βρίσκεται ο λεγόμενος «Τύμβος Πλαταιέων», όπου περιλαμβάνει 11 ταφές ανδρών απ' την περίοδο της μεγάλης μάχης.

Αλλοι χώροι του Μουσείου του Μαραθώνος:

- θέση "Βρανάς" Μεσοελλαδικοί Τύμβοι

- θέση "Βρανάς" Τύμβος Πλαταιέων

- θέση "Τσέπι" Πρωτελλαδικό Νεκροταφείο

- θέση "Τύμβος των Αθηναίων"

- θέση Μπρεξίζα

Το Αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνος

8:30 - 15:00 καθημερινά εκτός Δευτέρας

Τηλ.για πληροφορίες και φαξ. 22940 55155

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου