ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΟΠΕΣΙ / ΠΑΙΑΝΙΑ

Λιόπεσι / Παιανία

Κάτω από τη νεότερη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου υπάρχουν τα λείψανα τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Δεύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική κάτω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
media.yen.gr/atlas