For hiking enthusiasts, Kea is a paradise. Stone-paved paths paint dreamy routes through dense oak forests and lead to deserted beaches that take your breath away with their beauty. Look for the mapped routes.

HIKING ROUTES DISTANCES (m)
1 "LEO" GYROS KASTROU IULIDAS – LEON – DOSONARI – DIASELLI – OTZIAS 5,100
2 "ELIXOS" GIROS KASTROU IULIDAS – MYLOPOTAMOS – FLEA – KORISSIA 4,100
3 "EXCELLENT" IULIDA – MESARIA – PROF. ILIAS – ASTRA – HELLENIC – AG. SYMEON – KARTHAIA 11,850
4 "OAK" BISHOP MONASTERY – SOTIRA – PERAMERIA – THREE MADERIKA – SYKAMIA 4,450
5 "CARTHAIA" KATOMERIA – KALODOUKA – VATHIPOTAMOU SPRING 3,150
6 "CARTHAIA" STAVROUDAKI – KHARTSIDIOU – BAHYPOTAMOU SPRING – KARTHAIA 2,300
7 "CARTHAIA" HAVUNA – A. TAXIARCHIS – PIGADAKI – KALISKIA – KARTHAIA 1,700
8 "SERIOUS" GREEK – VRYSES – ST. PHILIPPOS – ST. SYMEON 4,300
9 "ARTEMIS" IULIDA - MYLOI - THOLOS - KALOGERADOS - AMARATHIA - GREEK 5,500

NATURAL MONUMENTS

The island hosts 16 of the 1300 plants that grow only in Greece. Of the 16 endemic plants of Kea, 5 have been characterized as rare. The southeastern part of Kea has been included in the NATURA 2000 network.